Monday, March 10, 2008

Religioosne vahepala

Kala ju ka Kristuse sümbol
Kreeka keeli on kala ἰχθύς ning kui selle sõna iga tähte kindlal
viisil edasi arendada omaette sõnaks, siis on lõpptulemus Ἰησοῦς
Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ, maakeeli: Jeesus Kristus Jumala Poeg Päästja

Eesti Sydney koguduse Pastor
Meelis Rosma

No comments: